Pár stižností vyšivám vzhůru
Dejte je číst s andělských kůrů
At' v nebe zní jindy plač člověčí
Buh už spí tisic let bez řeči

Svůj těžký kříž nechal nám bidným
Jednou mě  zříš opilou žízní
Jsem prázdný dům bez židlí, bez hostí
Srdce mé dům muzeum marností

...