Zapal pár bledých svicí
Dneska teměž všechno smíš
Milován, milujicí 
Pojd', pojd' blíž
....