Jen sám je dubnový strom v říjnu
Přichazí po květech sníh a smích má kocovinu
Je sám, tak sám je dubnový strom v říjnu
Je tak sám
A já vím - jsem to já
...