Čas je nejvyšší pán,
pevně v rukou má pout' naši zdejší,
i dnešní tvé smutnění 
on promění na včerejší.

Čas je nejvyšší pán,
hlavám poskytne trůn, hlavy stíná,
i paměť nám vyplení. 
A kdekdo rád zapomíná.

Souboj s časem
nikdo nevyhrál.
Král je pasé,
čas je tu král!
Co zapsat má kdy do dějin,
on asi ví,
slepý ke křivdám
i stokrát spravedlivý.

Čas je nejvyšší pán,
na své podřízené tvrdě kálí
a za padlé u Lipan
už ani knot nezapálí.
Čas, ten nejvyšší pán.

Čas je nejvyšší pán,
vždycky odtajnit smí spisy tajné,
on rozezní cepy hran
a mění nás na poddajné.

Čas je nejvyšší pán.
Krev by smejt doved i s tebe, Kaine!
Ten náš vezdejší chléb je mu k smíchu.
Snad zajizvi stovky ran.
Co promlčí ale hříchů!

Souboj s časem
nikdo nevyhrál.
Král je pasé,
čas je tu král!
Co zapsat má kdy do dějin,
jediný ví,
hluchý, slepý ke křivdám
i stokrát spravedlivý.

Čas, ten nejvyšší pán.