V to mrazivé ráno
Prosím ťa iba, o pár krásnych slov
Čo dušu trápi, o čo sa jedná je pre všetkých tajomstvom
Stáva sa mi často, keďže mlčím, že sa cítim sama
Môžem iba tebe, mame, sestre, povedať
A vlastne načo, krátky život komplikovať

Keď na kolená padám
A na zemi sa snažím nájsť kľúč
Čo otvorí mi opäť cestu poznania
Keď na kolená padám
V tebe moje srdce vidí anjela
Neodsúď ma, pochop, obím, miluj ma (miluj ma, miluj ma)

V to mrazivé ráno
Prosím ťa zase, o pár krátkych slov
Čím všetkým musím prejsť
Pýtam sa teba, Boha, koho sa mám spýtať skôr
V slzách topí sa môj úsmev
Všetko význam raz mi dá
Boh jediný vidí do nás
On súdiť môže ma

Keď na kolená padám
A na zemi sa snažím nájsť kľúč
Čo otvorí mi opäť cestu poznania
Keď na kolená padám
V tebe moje srdce vidí anjela
Neodsúď ma, pochop, obím, miluj ma
Keď na kolená padám (Keď na kolená padám)
Keď na kolená padám
V tebe moje srdce našlo anjela
Neodsúď ma, pochop, obím, miluj ma (miluj ma, miluj ma)

To mrazivé ráno
Prosím ťa iba, o pár krásnych slov