Gdzie ty jesteś
Za wodą, za trawą, za ciszą
Gdzie się listy ,na liściu
Same piszą i piszą
Gdzie się noża po trzonek 
Nawet w chleby nie wbija
I jedynie płot patrzy 
Zza chabinki i kija

Gdzie ty jesteś
Za trwogą ,za pająkiem,za myszą
Gdzie mnie uszy łopianu i radaru
Nie słyszą
Gdzie nie bije się monet 
Jakbyś młotkiem bil w ciemię
A grom w kłębek zwinięty 
Przy kopczyku rdzy drzemie

Gdzie ty jesteś
Za tobą za snem twych,za pieśnią
Gdzie twe oczy,źdźbła trawy
Nie przyślepią,nie prześpią
Gdzie tak mówi się jestem
Jakby nigdy nie było
Kurzej szyi pod nożem
Białej brzozy pod piłą