E hør de no,
E tok ikke signala, alle hint du gav me.
Å tia går, 
E telle ned sekunda, føler du det samme.

E banker på døra titter inn vindu, baby e finn de ikke no.
Har no e må si de kan ikke vente, ja en pluss en kan bli oss to.

Jeg søker høyt og la-la-la-lavt,
for du er alt som jeg vil ha.
Skriker på tvers av la-la-la-land,
men alt jeg hører er et ekko.

Kjenner du e nær, baby du må svar,
du e alt e har her no. 
På tvers av la-la-la-land, 
og alt jeg hører er et ekko.

Var no med måten som du så på me,
vet ikke hvilken stjerne du hadde stjelt øya te.
Finns ikke grenser for kor langt e går, baby e står, 
rett opp og ned selv om du ikke ser, at det e hjertet ditt e banke på.

E banker på døra titter inn vindu, baby e finn de ikke no,
Har no e må si de kan ikke vente, ja en en pluss en kan bli oss to.

Jeg søker høyt og la-la-la-lavt,
for du er alt som jeg vil ha.
Skriker på tvers av la-la-la-land,
men alt jeg hører er et ekko.

Kjenner du e nær, baby du må svar,
du e alt e har her no. 
På tvers av la-la-la-land, 
og alt jeg hører er et ekko.

Ekko,
hører du mitt ekko.
Ekko,
hører du mitt ekko.

Jeg søker høyt og la-la-la-lavt,
for du er alt som jeg vil ha.
Skriker på tvers av la-la-la-land,
men alt jeg hører er et ekko.

Kjenner du e nær, baby du må svar,
du e alt e har her no. 
På tvers av la-la-la-land, 
og alt jeg hører er et ekko.

Jeg søker høyt og la-la-la-lavt,
for du er alt som jeg vil ha.
Skriker på tvers av la-la-la-land,
men alt jeg hører er et ekko.

Kjenner du e nær, baby du må svar,
du e alt e har her no. 
På tvers av la-la-la-land, 
og alt jeg hører er et ekko.