(Lásko točí se mi z tebe hlava
Dívám se na tebe a je to jako tenkrát)
To se mi zdá, to se mi zdá, to se mi zdá
(Nechci prázdná slova)
Snad jen zdá…
(Ty jsi můj akord lásky, který stále zní)

Teď závrať mám, teď závrať mám, teď…
(Ty jsou moje láska, moje touha,
Moje vášeň, můj osud)

Slíbils mi ráj a sálal žárem
Jaro bylo, první máj, v dálce píseň..
(Ty jsi jako vánek, co přináší něžnou hru houslí)

Stále říkals, teď jsem pouze tvůj
(Někdy ti vůbec nerozumím)
Jak v milostných písních
A že peněz máš na kontě kvanta
Že čteš jen Nietzcheho, Máchu a Kanta
Vážila jsem si, že mě máš tak rád
Jen do momentu, než dostavil se pád
(Poslouchej)

Ty troubo, ty troubo, ty troubo
(Proč jsi tak zlá)
Ty troubo, ty troubo, ty troubo
(Miluji tě)
Ty troubo, ty troubo, ty troubo
(Přísahám)
Ty troubo, ty troubo, ty troubo
Kdo dá mi teď ztracená léta, ty troubo zpátky
(Je to můj úděl vyznávat ti lásku jako tenkrát)

To se mi zdá, to se mi zdá, to se mi zdá
(Už neřeknu nic, ať mluví za mě touha)
Snad jen zdá
Teď závrať mám, teď závrať mám, teď…
(Ty jsi můj zakázaný sen)
Závrať mám
(Můj sladký ráj)

Bejval jsi můj, byl jsi mým pánem
Kamarádky se mě ptaj, kde mám ten ráj
(Tvé oči jsou plné měsíčního svitu a září)

Stále říkals teď jsem pouze tvůj
(Vždyť víš, že já ti dám i modré z nebe)
Jsi v podstatě líný
Slovo tvý váhu má pěny piva
Zvečera dlouze a táhle jen zíváš
Ptáš se mě kdepak jsou tvé papuče
Příšerná změna, roky jsou nevratné
(Co se to s tebou děje proboha)

Ty troubo, ty troubo, ty troubo
(Já tě nepoznávám)
Ty troubo, ty troubo, ty troubo
(Kde je tvá něha)
Ty troubo, ty troubo, ty troubo
(Kde je tvá vášeň)
Ty troubo, ty troubo, ty troubo, ty troubo
Kdo dá mi teď ztracená léta
Ty troubo zpátky
(To se mi zdá)


Ty troubo, ty troubo, ty troubo
(To snad není pravda)
Ty troubo, ty troubo, ty troubo
(Co si to dovoluješ)
Ty troubo, ty troubo, ty troubo
(Neříkej mi tak)
Ty troubo, ty troubo, ty troubo, ty troubo
Kdo dá mi teď ztracená léta
Ty troubo zpátky
(Bože můj, co já jsem si to vzal)


(with Radoslav Brzobohatý - mluvené slovo)