Dünya ne verdi ki baksana; hep ac1, hep dert
Boşver dünde kals1n o ac1lar dinecek bir gün elbet
Y1llar günler gibi akmaya başlad11nda
Kald1r kadehini sen de şairin sat1rlar1na
Şu üç günlük dünyada   

Ey kör anla bu yer bu gök boş
B1rak onu bunu gönlünü hoş tut hoş
Şu durmadan da1lan alemde
Hepsi, hepsi bir nefestir
Gerisi boştur boş

Dünya ne verdi ki baksana; hep ac1 hep dert     
Ama ne ac1 kalacak ne de dert  perde kapan1nca
Zevk almay1 örenmek gerek çok geç olmadan
Kald1r kadehini sen de şairin sat1rlar1na
Şu üç günlük dünyada

Ey kör anla bu yer bu gök boş
B1rak onu bunu gönlünü hoş tut hoş
Şu durmadan da1lan alemde
Hepsi, hepsi bir nefestir
Gerisi boştur boş