Tak jen se neboj
Jedu v tom taky
Vždyť všichni jsme takoví malí sráči
Tak jen se neboj
Jedu v tom taky
Vždyť všichni jsme takoví malí sráči
    
Jediná jistota je,
Že já nerozumím tobě a ty mně
Jediná jistota je,
Že já nerozumím tobě
A ty mně
    
Tak jen se neboj
Jedu v tom taky
Vždyť všichni jsme takoví malí sráči
Tak jen se neboj
Jedu v tom taky
Vždyť všichni jsme takoví malí sráči
    
Jediná jistota je,
Že já nerozumím tobě a ty mně
Jediná jistota je,
Že já nerozumím tobě
A ty mně
    
Tak jen se neboj
Jedu v tom taky
Vždyť všichni jsme takoví malí sráči
Tak jen se neboj
Jedu v tom taky
Vždyť všichni jsme takoví malí sráči
    
Jediná jistota je,
Že já nerozumím tobě a ty mně
Jediná jistota je,
Že já nerozumím tobě
Že já nerozumím tobě
Že já nerozumím tobě
Že já nerozumím tobě
Že já nerozumím tobě
A ty mně