Powiedz: jak? Powiedz: jak?
W świecie pełnym nienawiści 
Znaleźć miłość mam?
Powiedz: jak? Powiedz: jak?
Jak żyć, by nie spalić się jak ćma?
Jak żyć, gdy nie widać sensu 
Dłużej tak miotać się?
Powiedz: jak? Powiedz: jak?
Prawdę znaźć mam, kiedy nie znam dróg?
Powiedz: jak? Powiedz: jak?
Jak być sobą, kiedy tyle masek mam?
Jak pokonać zło, gdy taką słabą wolę mam?

Światło stoi u Twch drzwi,
Puka dzień i noc. 
Gdy otworzysz - noc się zmieni w dzień.
Światło stoi u Twych drzwi,
Puka dzień i noc.
Wysychną Twoje łzy. 

Powiedz: jak? Powiedz: jak?
Chcą przeciwko wszystkim bronić swoich praw?
Powiedz: jak? Powiedz: jak?
Nie dać im się kupić i zachować twarz? 
Stanąć sam przeciwko złu, 
Kiedy serce ściska strach?

Światło stoi u Twch drzwi,
Puka dzień i noc. 
Gdy otworzysz - noc się zmieni w dzień.
Światło stoi u Twych drzwi,
Puka dzień i noc.
Wysychną Twoje łzy. 
Światło stoi u Twch drzwi,
Puka dzień i noc. 
Gdy otworzysz - noc się zmieni w dzień.
Światło stoi u Twych drzwi,
Puka dzień i noc.
Wysychną Twoje łzy.