Sledoval som vtákov a pochopil som ich
Boli slobodní
Sám so sebou som sa začal rozprávať
O tom, či som sa vôbec cítil niekedy
Na tomto svete slobodným.

Márne si listoval vo svojej pamäti
Nevedel som si spomenúť
Počas mojej snahy rozpomenúť sa
Ma jemne pomaličky zahalila tma.

Na oblohe sa rozžiarili hviezdy a mesiac
Zasadol na svoj trón
Sediac v tomto nekonečnom kráľovstve
Sa ma začal zmocňovať pocit
Ktorý som ešte nezažil
Oči sa mi rozplakali a ja som cez svoje slzy videl a čítal 
Svoju slobodu, svoju slobodu, jéééé....

Mesačná noc tichá v prístave slobody kotví
Mesačná noc tichá, prosím ťa, nedvíhaj kotvy.

Všade je ticho, hlboká sladká tíš porazila čas
Ktorý stráca svoju moc
Ja čakám dúfajúc, že nikdy viac nebude svitať
Lebo viem, čo by to pre mňa znamenalo

Na oblohe sa rozžiarili hviezdy a mesiac
Zasadol na svoj trón
Sediac v tomto nekonečnom kráľovstve
Sa ma začal zmocňovať pocit
Ktorý som ešte nezažil
Oči sa mi rozplakali a ja som cez svoje slzy videl a čítal 
Svoju slobodu, svoju slobodu, jéééé....

Mesačná noc tichá v prístave slobody kotví
Mesačná noc tichá, prosím ťa, nedvíhaj kotvy.

Mesačná noc tichá v prístave slobody kotví
Mesačná noc tichá, prosím ťa, nedvíhaj kotvy.

Aaaa....