Láska k tancu sa nedá kúpiť
Tanec je náš život, nás netreba nútiť
Keď zaznie rytmus, hneď sa začíname krútiť
Cez tunel piesní sa môžeme rútiť.

Počúvame tvoj hlas, Afrika
Afrika
Spievame tvoju pieseň, Afrika
Afrika
Tancujeme tvoj tanec, Afrika
Afrika
Cítime tvoj rytmus, Afrika
Afrika, Afrika.

Povedz stop rasizmu, dnes už nemôžeš blúdiť
Pre farbu pleti človeka nemôžeš odsúdiť
Štyri v jedno priateľstvom sa dajú zlúčiť
Je tu hlas Afriky s rasizmom sa skús rozlúčiť.

Buď bratovi sestra, sestre buď brat, volá Afrika
Afrika
K prastarým koreňom ľudstva sa vráť, volá Afrika
Afrika
Nauč sa dávať, oduč sa brať, volá Afrika
Afrika
Tancuj a hýb sa, kým počuješ spievať, Afrika,
Afrika.

Počúvame tvoj hlas, Afrika
Afrika
Spievame tvoju pieseň, Afrika
Spievame Afrika
Tancujeme tvoj tanec, Afrika
Tancujeme Afrika
Cítime tvoj rytmus, Afrika
ou jeee, Afrika.

Počúvame tvoj hlas, Afrika
Afrika
Spievame tvoju pieseň, Afrika
Spievame Afrika
Tancujeme tvoj tanec, Afrika
Tancujeme Afrika
Cítime tvoj rytmus, Afrika
ou jeee, Afrika.

Afrika

Spievame Afrika

Tancujeme tvoj tanec, Afrika
Tancujeme Afrika
Cítime tvoj rytmus, Afrika
ou jeee, Afrika.

Počúvame tvoj hlas, Afrika
Afrika
Spievame tvoju pieseň, Afrika
Spievame Afrika
Tancujeme tvoj tanec, Afrika
Tancujeme Afrika
Cítime tvoj rytmus, Afrika
ou jeee, Afrika.