Ninon, ach uśmiechnij się, 
Tyś jest w życiu mem
Najcudniejszym snem
Ninon, ach uśmiechnij się, 
urok ust Twych opromienia
Życie me