Měsícem oslněn hrou s iluzí napůl zdánlivou,
jinotajům jména dát, naslouchat stálím změnám.
Do sklenic od vína hladinou zrcadel smět 
proniknout, nejistě váhám.

REF:
Do mozaiky poskládaný, pulzující, protkaný,
nití stříbrnou,
obnažujem v pavučinách touhy, než rytmům 
srdce přivyknou

V korunách šepotá, proniká blíže k dužinám,
Večernicí milován, připoután k osudovým ženám.
Toulat se fantazií, přístavů hranice znát,
souzněním s melodíí, zákoutím rozlohu dát,
jistě neváhám.

REF:
Do mozaiky poskládaný, pulzující, protkaný,
nití stříbrnou,
obnažujem v pavučinách touhy, než rytmům 
srdce přivyknou