Nani o shinjiteh ilu ka nanteh sonna koto mondai ja nai
shilakeh tehlu kono machi o su peedo deh fuli kitteh

ima kimi ga kanjiteh lu sono omoi dakeh ni kakeh teh
azayaka na imeh gi do oli sou kimi no omoi do oli ni

moeh agalu taiyou wa daleh no moto nimo nobolu kala
nagasugilu asu o matsu yoli ima toki o kakeh nukehlo

kimi wa ikilu imi sagasu kehdo kagayaiteh kala dehmo osokunai
kimi wa ai no imi sagasu kehdo sou mayowazu ni dakishimeh teh Your mind

yumeh o miteh itai no sa akilameh tali sehzuni
dehkilu dakeh no koto o toki ga talinai hodo sa

yumeh o miteh ila lehta nala tokidoki wa kowaleh you
kono muneh ni kizan da kono netsu wa sameh ya shinai

kimi wa ikilu imi sagasu kedo kagayaiteh kala dehmo osokuwanai
kimi wa ai no imi sagasu kehdo mou mayowazu ni dakishimeh teh Your mind
ima ijou subeh teh ga kagayakeh ba iineh

nani o shinjiteh ilu ka nanteh sonna koto mondai ja nai
shilakeh tehlu kono machi o su peedo deh fuli kitteh

ima kimi ga kanjiteh lu sono omoi dakeh ni kakeh teh
azayaka na imeh gi do oli sou kimi no omoi do oli ni

moeh agalu taiyou wa daleh no moto nimo nobolu kala
nagasugilu asu o matsu yoli ima toki o kakeh nukehlo