Det er haust og det er mildt
sumaren er enno i lufta
Det er sopp i skogen, mykje bær
fargane sprakar i mangaldet
Myggen bit og auren hoppar
rypa er enno brun, sola skin

Nidar har kome med jula si
sumaren er enno i lufta
Det er advent i butikkane
vi plukker eple, mens Gilde sel julemat
Rignes tappar juleøl, IKEA feirar

[Chorus:]
Det er mi jul
det er di jul
ikkje kapitalen si jul
det er mi jul
det er di jul
ikkje aksjonæren si jul

Det er hån, det er forakt
sumaren er enno i lufta
Dei tar frå oss hausten og gledja
når dei pyntar så tidleg til jul
det er ringeakt og pengar og berre
det som gjeld

[chorus]

Sjå nidstanga vi reiser
den gape mot deg som drep jula
Ser du den, høyre du den hvese?
Forbanninga den slynge ut:
"De tar frå oss jula
og spenninga og gledja"

[chorus]

Translation;
It's fall and it's mellow
the summer's still in the air
It's 'shroom in the forest, lots o' berry
the colours crackles in the plural
The mosquito's biting, the trouts jumping
grouse's still brown, the sun's shining

Nidar've come with their Christmas
the summer's still in the air
It's advent in the shops
we're picking apples, while Gilde's selling Christmas-meals
Ringnes' brewing Christmas-beer. IKEA's celebrating

[chorus:]
It's my Christmas
it's your Christmas
T'ain't the capital's Christmas
It's my Christmas
it's your Christmas
T'ain't the shareholder's Christmas

It's an insult, it's despite
the summer's still in the air
They take the fall and joy away from us
when they decorate so early for Christmas
It's scorn and money and just
that who counts

[chorus]

See the Pole of Mock we raise
it's gaping towards you who kills Christmas
you see it, you hear it hiss?
Curses it spews forth:
"They steal our Christmas
and thrill and joy"

[chorus]