Det var Irlands konge bold
han talad te sine menn:
kven ska nord i trollebotten
og hente mi dotter heim
- Der e ingi dage

Høyre du Åsmund Fregdegjævar
hot eg seie deg
Du ska nord i trollebotten
og hente heim dottir te meg
- Der e ingi dage

Hot hev eg mot deg brotid
O' Kongi der du stend
med du vil endeleg vita meg
langt nord i trolleheim
- Der e ingi dage