Ami             C         G    Ami 
Když jsou ty vánoce, já vytáhnu svoje housle 
Ami             C         G    Ami 
Když jsou ty vánoce, vytáhni ten velkej buben 
Ami            Dmi        Emi     Ami 
Když jsou ty vánoce, po žebrotě zase půjdem 

Když už ty svátky jsou, pojď, ať z toho něco máme 
Když už ty svátky jsou, pojď, ať z toho něco máme 
Když už ty svátky jsou, pojď, ať něco vyžebráme 
Když už ty svátky jsou, pojď, ať z toho něco máme 
Když už ty svátky jsou, pojď, ať něco vyžebráme 

Když už ty svátky jsou, maj dnes maso na večeři 
Když už ty svátky jsou a maj maso na večeři 
nás jen tak nevyhoděj, nevyhoděj ode dveří 
Když už ty svátky jsou a na měkko jsou někteří, 
nás jen tak nevyhoděj, nevyhoděj ode dveří