G             C          G 
A já su chachar od Znojma z dědiny 
                 C 
Nemohu vybrat si nijaké děvčiny 
                 G      D 
Řekli mi tak si skoč za kopečky 
G                 D          G 
Tam holky pro tebe jsou snad všecky

Hej děvo má, kdes rozená ? 

Gmi               Cmi  Gmi 
Rozhod jsem se lovit ve Vsetíně
                    Cmi 
Tam všecky prej že sou jako dýně
                    Gmi   Dmi 
S takovou rád bych se věru spustil 
Gmi              Dmi    G 
Tu by mi nikdo z vás nevošustil

Slyšel jsem, že prej tam na Valachách 
Cpou holky do sebe moc rády hrách 
S takovou rád bych se věru spustil 
Tu by mi nikdo z vás nevošustil 

Onehdá toulal jsem se až v Brně
Na Pryglu holky jak po vobrně
S takovou rád bych se věru spustil 
Tu by ti nikdo z vás nevošustil 

To jedna byla vám až od Radhoště
To byste koukali na to koště
S takovou rád bych se věru spustil 
Tu by mi nikdo z vás nevošustil 

Jen u nás ve Znojmě, jde to ztuha 
Jedna tu hezčí je nežli druhá 
Jedna se hezčejc než druhá tulí 
Aby mi z toho tak ruplo v kuli 
Chlapi jsou tady furt nadržení 
Jó, hezká holka to pro mě není