Pánové zvedněte poháry,
připíjím na smrt, na máry.
Zvon zvoní ... K čertu! Ať vyzvání!
No a co? tak je to rouhání.

Ná naná naná ná nánánána ná

Smrt s námi hoduje od rána,
není tu lepšího gurmána.
Kyne nám rukou kostnatou.
Žeň bude věru mít bohatou.

Ref:
Zabodnem ostruhy koňům do slabin.
Spuštěná hledí, zvedáme štít.
Zabodnem ostruhy koňům do slabin.
Když víno krev ředí, tak neměls ho pít.

Boj zuří od rána, je poledne.
Ten tvůj se, Marion, už nezvedne.
Hlavu Ti posílá rozťatou.
Teď už však objímá přesvatou.

Ná naná naná ná nánánáná ná

Ref: 
Zabodnem ostruhy koňům do slabin.
Spuštěná hledí, zvedáme štít.
Zabodnem ostruhy koňům do slabin.
Když víno krev ředí, tak neměls ho pít.

Les kopí pohnul se, jde z něj strach.
Kopyta koní už víří prach.
Z tisíce hrdel zazní řev.
Za čest a pro slávu, né pro rakev.

Ref:
Zabodnem ostruhy koňům do slabin.
Spuštěná hledí, zvedáme štít.
Zabodnem ostruhy koňům do slabin.
Když víno krev ředí, tak neměls ho pít.

Zabodnem ostruhy koňům do slabin.
Spuštěná hledí, zvedáme štít.
Zabodnem ostruhy koňům do slabin.
Když víno krev ředí, tak neměls ho pít.