Krajem chladný vítr svistí, 
z větví trhá zvadlé listí, 
a to letí na zem padá, 
podzimu nastala vláda 

Po kraji se mlhy válí jako těžký sen, 
první vločky zazvonily o zamrzlou zem 
Léto už je za horama , zima za rohem, 
my mládenci s vinohradem rozloučit se jdem 

Po kraji se mlhy válí jako těžký sen, 
první vločky zazvonily o zamrzlou zem 
Léto už je za horama , zima za rohem, 
my mládenci s vinohradem rozloučit se jdem

Chodili jsme po vinici, chodili, 
na kozla jsme Hroznového trefili 
Je úplně vysílený, celý bez sebe, 
rohy málem někde ztratil, do noh ho zebe 

Celé jaro, celé léto s kozou pracoval, 
aby nám ten vinohrádek dobré hrozno dal 
Pak se se zemními duchy musel v sklepě bít, 
co vinařům jejich víno chtěli pokazit 

Když je zahnal, nemohl si odpočinout zas, 
ještě musel zajišťovat vína správný kvas 
Teď je po té těžké dřině na pokraji sil, 
jisté je, že bez pomoci by to nepřežil 

Recitativ: 

A tak jsme ho popadli a před váš práh přivedli, 
aby se tu u vás schoval, aby v teple přezimoval, 
aby nabyl nových sil, sklizeň novou připravil


Recitativ: 
No to jsou k nám hosti…
Páni, pojďte dál, jste všichni zváni. Za kozla se zaručím a 
v teple ho uložím. 

Ami        G   C 
Věřte, u mě bude rád, 
Dmi               G 
jen dobroty mu dám žrát. 
C     Dmi      G 
Co se týká lůžka jeho, 
Dmi          C    G Ami    G   C   Ami       C 
v kupce sena voňavého sladce bude spát, sladce bude spát. 

Ami           Dmi  G    C 
A když mu pak jarní slunce zruší zimní sen, 
Ami       Dmi G Ami       C           Ami 
omlazený, posílený, vyběhne zas ven, vyběhne zas ven 

Ami      G      C 
Za kozou a za kůzlaty, 
Dmi              G   Ami 
aby ten mok rudý, zlatý mohli zajistit, 
C           Dmi G 
ať máme my lidé prostí, 
C            G 
také naši milí hosti, 
Ami     G   Ami C        G Ami 
na rok zas co pít, na rok zas co pít. 


Ami    G       C 
A tak nestůjte už venku, 
Dmi               G 
vemte kozla sem do šenku, 
C                G 
a že jste ho zachránili, 
Ami   G  Dmi C 
jezte pijte, hoši milí, 
C          G 
zpívejte až do rána, 
Ami         G   C   Ami 
ať každý ví, že se slaví kozla záchrana 

A že jste ho zachránili, jezte pijte, hoši milí, 
zpívejte až do rána, ať každý ví, že se slaví kozla záchrana 


Na počest kozla se teď bude pít 
Každý pěkně do dna, na počest kozla
Nos na stůl šenku, tím se nic nezkazí,
na Hroznového kozla, dřív než se urazí 
Nos na stůl šenku, tím se nic nezkazí, 
na Hroznového kozla, dřív než se urazí

Na počest kozla si na klín posadím 
holku jako kvítek, k němuž přivoním. 
Pak půjdem do dna, tím se nic nezkazí, 
na Hroznového kozla, dřív než se urazí. 
Pak bude hodná, tím se nic nezkazí, 
na Hroznového kozla, dřív než se urazí.