Na boží Rusi 
soumračný vítr věčně vál 
a zvony zněly po celé zemi 
do ticha dál dál a dál

Co ta zem zkusí
dřevěný kříž u každé cesty stál 
a zvony zněly po celé zemi 
do ticha dál dál a dál

Svrhněte cara
stavějte lágry
strana se stará 
svrhněte cara
tanky a bagry
už jedou 

Na Prahu pozdrav 
pak privět z Berlína 
šeřík vzpomíná

A stále je to v nás
stále je to v nás
a stále je to v nás 
stále je to v nás   

Na boží Rusi
beránci hladu 
a vlk opodál 
a zvony znějí 
po celé zemi
do ticha dál dál a dál

Vraťte nám syny 
zbourejte lágry
my jsme bez viny
vraťte nám syny  
a chleba a hry
už jedou 
z Prahy a z Pešti 
a taky z Berlína 
to je novina

A stále je to v nás
stále je to v nás
A stále je to v nás 
stále je to v nás