Začalo léto a už vadnou
čepele stínů v zahradě
a přesladká krev třešní
ještě nám teče po bradě

Zakládám si tě jako stránku
té další z nedočtených knih
jeden den jediného léta
jeden den jediného léta
slunce ve vlasech
a pár pih

Jeden den jediného léta
už míříš jinam do lesů
ahoj a krátké zamávání
do vzduchu píše adresu

Prohrál jsem válku třešní
i dnešní vedu nezdárně
ztracený jako deštník
v pusté nádražní čekárně

Tvá blízkost je už daleko
a blízká je jen dálka
a za staženou roletou
svítá už nová válka

Tak budím vítr v kytaře
polykám z listů rez
jeden den jediného léta
toulá se v polích jako pes

Založím si ho jako stránku
té další z nedočtených knih
jeden den jediného léta
slunce ve vlasech 
a pár piv
a pár piv
a pár piv