A         E      A 
1. Kdyby byl Bavorov, co jsou Vodňany, 
  A          E     A 
  dal bych ti hubičku na obě strany. 
   D     A     E      A 
  |: Ale že je za vodou, za vodičkou studenou, 
           E    A 
  nedám ti, má milá, ani jedinou. :| 
 
2. Kdyby byl Bavorov, co Prachatice, 
  dal bych ti hubiček na sta tisíce. 
  Ale že je za vodou, za vodičkou studenou, 
  nedám ti, má milá, ani jedinou