DIVOCE,DIVOCE
NEZKROTNEJ ŽIVEL

LADNĚJI,LADNĚJI
NEŽ ŮTOK ŠELEM

ODVAHU MĚJ
JEN SI TO DEJ
DĚLEJ,DĚLEJ,DĚLEJ

HLOUBĚJI,HLOUBĚJI
POT NA ČELE

RYCHLEJI,RYCHLEJI
TAK CO,UŽ SEŠ PŘIPRAVENEJ?

ODVAHU MĚJ
JEN SI TO DEJ
DĚLEJ,DĚLEJ,DĚLEJ

HNED TEĎ A TADY
TEĎ A NEBO NIKDY