Točí se de ska
Přeno ska pra ská
Zas další pet ska
Ve stylu di ska
Hoste ska zu ska
Vlažně tle ská
Zr ska z ru ska
Chladná jak zmr ska

Do toho Ki ska
Do bubnu tří ská
Ska nálu leze
Nějaká tro ska
Na rohu krá ska
Smyslně mla ská
Bude to lá ska?
Bude to lá ska!

R: tro ska ska lená
Kámošema ska žená
Ska pelou ska mr ská
Ska nku prá ska
Banda ska jamaj ská
Už dne ska nezavej ská

Točí se de ska
Přeno ska pra ská
Zas další pet ska
Ve stylu di ska
Sekce švéd ská
Zase se zlí ská
Do toho Ki ska
Do bubnu tří ská

Zr ska z ru ska
Chladná jak zmr ska
Ska nálu leze
Zas ňáká tro ska
Na rohu krá ska
Smyslně mla ská
Prý se tomu říka
Lá ska!