Schody z písku
pod nohama ujíždí
ruce hledaj zábradlí
o San Franciscu
sním a fotky prohlížím
sedím v díře zapadlý
Sbalím kufry a pak odletím co nejdál
už se nudit začínám
Sbalím kufry a pak odletím co nejdál
už tě plý zuby mám
Co mi brání
zdvihnout křídla znavený
a vzít dráhu jako pták
za svítání
na pařížský avený
shánět drobný na tabák
Sbalím kufry a pak odletím co nejdál
už se nudit začínám
Sbalím kufry a pak odletím co nejdál
už tě plý zuby mám
Mávám mávám mávám mávám

Co mi brání
zdvihnout křídla znavený
a vzít dráhu jako pták
za svítání
na pařížský avený
shánět drobný na tabák
Sbalím kufry a pak odletím co nejdál
už se nudit začínám
Sbalím kufry a pak odletím co nejdál
už tě plý zuby mám
Mávám mávám mávám mávám