Padá déšť do zahrady
A ta ho pije
I stříšky už bubnují
Složitým rytmem
Po trávě se rozvlní
A potemní den
I ptáci se ukryjí

A zlý můry odletí
Jak dým nad továrnou
Řas mír řece uleví
Jak pýr pole zlátnou

Svlékám se až do kosti
Skrz tkáň chlad cítím
A zlý věci rozpustím
Ze rtů se odplaví

Stesk má zuby surový
Jak dráp tě škrábne
Krev kříž srsti ozdobí
Vídám duhy ornament

Déšť slábne
Déšť slábne
Déšť slábne
Déšť slábne

Déšť slábne
Déšť slábne….