Letí vítr na pouští, ohýbá se vzduch
Slunce stoupá v oblacích, kříží mraků pruh
Jsi má vlastní krev i tvář, DNA i druh
Ve spirálách 

Splín srdce zkouší, čistím úl
Jak šíp rojem slov domů kráčíš

Do malých očí snáší se šedý kalný smog
Do malých uší klesá a propálí se noc
Každá chvíle ukládá se do hlíny a níž
Ve spirálách

Půl cesty v závějích se ztrácíš
Pít z kalných meandrů tě naučím

Do malých očí snáší se šedý kalný smog
Do malých uší klesá a propálí se noc
Každá chvíle ukládá se do hlíny a níž
Ve spirálách

K nohám svítím
Ve škvírách je štír
Ve tvých očích je mír