Zelená zimní jablka, 
která už nejí ani ptáci, 
zahrada je tak prázdná, 
paměť se ztrácí, 
a pahýly ze sněhu trčí, 
a kolem se posouvá slunce, 
jenže už nemá žádnou sílu,
natož pak dech anebo ruce.
  
Ještě jsme tady, 
ještě pořád jsme tady, 
držíme se dlaněmi. 
  
A jako vyplašené srny u cesty utíkají dny, 
a já nevim, nevim, 
co můžu udělat, 
abychom se nemuseli bát, 
když jako vyplašené srny u cesty utíkají dny 
a já nevim, nevim, 
co můžu udělat, 
abychom se nemuseli bát.
  
Zelená zimní jablka, 
jako rozpadající se vějíř, 
odcházejí kamarádi, 
padají k zemi, 
tlejí a kůra je plná šťávy, 
i ta se ale mění 
a strom ji posílá zprávu 
o minulosti a snění. 
  
Ještě jsme tady, 
ještě pořád jsme tady, 
držíme se dlaněmi. 
  
A jako vyplašené srny u cesty utíkají dny,
a já nevim, nevim, 
co můžu udělat, 
abychom se nemuseli bát, 
když jako vyplašené srny u cesty utíkají dny 
a já nevím, nevím, 
co můžu udělat, 
abychom se nemuseli bát, 
  
když jako vyplašené srny u cesty utíkají dny, 
a já nevim nevim, 
co můžu udělat, 
abychom se nemuseli bát. 
Já nevím.