1. Cicha noc, święta noc!
  Pokój niesie ludziom wszem,
  a u żłóbka Matka Święta
  czuwa sama uśmiechnięta
  nad Dzieciątka snem. (2x)

2. Cicha noc, święta noc!
  Pastuszkowie od swych trzód
  biegną wielce zadziwieni
  za anielskich głosem pieni,
  gdzie się spełnił cud. (2x)

3. Cicha noc, święta noc!
  Narodzony Boży Syn!
  Pan wielkiego majestatu
  niesie dziś całemu światu
  odpuszczenie win. (2x)