Přicházejí se setměním, pochodněmi svítí
a na štítech maj černej kříž - znamení poroby.
S křížem přichází jho,
právem silnějšího k ránu víru vymění.
Půlnocí se ohně rozletí
z plamenů výzva boj! zní.
Svarožicův kůň - ústa bohů
vzpíná se v kruhu a nechce se hnout.
Ptá se lid co tohle znamená,
když v kruhu kůň zůstal stát,
levá je smrt - pravá vítězství
i žreci bezradní jsou.

Už staletí zem chlemtá krev z neustálých bojů
a Retru pohltila zem, z Arkóny zbyl popel.
Žhářům věrně v patách kráčí církev svatá,
pálí bohy Slovanům.

Půlnocí se ohně rozletí
z plamenů výzva boj! zní.
Svarožicův kůň - ústa bohů
vzpíná se v kruhu a nechce se hnout.
Ptá se lid co tohle znamená,
když v kruhu kůň zůstal stát,
levá je smrt - pravá vítězství
i žreci bezradní jsou.

Vzdálené prokletí ožívá,
ukáže svou pravou tvář,
zem Slovanů teď na kusy rvou,
za Labem zmírá duch společných pout.
Půlnocí se ohně rozletí,
svornost je k vítězství klíč,
když zdvihne zbraň proti otci syn,
tak kletba se naplní.