Celý den ze svých devíti bran
co Retra má, polní roh do všech stran hlaholí
oddíly mužů valí se tmou, za zvuku rohů
skoncovat jdou se svévolí
Jak vlna za vlnou řítí se vpřed
a mstí se za všechna příkoří
vyříznout ze země křesťanství vřed
hrůza, úzkost
V záři ohňů zděšení bortí se chrámy
V záři ohňů zděšení je Svarožic s námi
V záři ohňů zděšení i Labe se vzpíná
V záři ohňů zděšení ať zničí je Perunův hrom!

Roky neshod a sebeklamů
skončily, spojení Slovanů procitá
zvednout zbraň, motor zkázy je hněv
na mečích usychá sedlá krev prolitá
A rána za ranou dopadá pěst
údery pomsty se násobí
hroutí se pevnosti cizáckých měst
hrůza, úzkost
V záři ohňů zděšení bortí se chrámy
V záři ohňů zděšení je Svarožic s námi
V záři ohňů zděšení i Labe se vzpíná
V záři ohňů zděšení ať zničí je Perunův hrom!
A kněží lapeni, jen v kutnách oděni
jsou jim k smíchu
na ostrých kamenech kají se z břemene
lží a hříchů
Za háje zničené kostely v plamenech
ránu ráně
Na kolena sraženi vítězným tažením
končí v bráně snů