Když končí weekend slunce spí
Kytara má ti odpoví
Proč pomalu jdu z nádraží
Na nohou dálek závaží
Vždyť kamarádi
Spolu si zpívají dál
A mě to svádí
Abych až do rána hrál
Poslední akord v uších zní
To je ta píseň poslední
Co ve vlaku hrál kamarád
To píseň půjde se mnou spát

Písničku plání větrných
Modravých lesů vzdálených
Do ticha noci zaznívá
Takhle náš weekend končívá