Javel, ja det var lenge si
Kor har du vært? Koss var det der?
Kva skal du bli?
Eg hører veien var lang
Gjennom støv og sand
Så de tok deg for det din bror gjorde
Eg gav de deg og de tok meg på ordet
Ja, kva kan en sei
Blodet renner tynt der hos dei

Du kan sei at eg har sett min andel
Av skyggesidens varehandel

Og du kan tru.
Har du først begynt kan du ikkje snu
Har du først fått smaken vil du ha meir
Er ikkje rakettforskning heller
For me har spelt med de kortå som var allerede delt
Før var det trist, nå kan me le
Som i en gresk komedie

Det er tusen ting som me kan siktes for
Det skal eg ikkje nekte for
Men én ting eg har lært om paragrafer, Sir
Det smarteste er å stryke på dør
For ingen ser oss bak min datter Violeta
Hu har et smil som kan smelte et kvert hjerta
Av stein
Selektert frå den ypperste familiegrein!

Du kan sei at eg har sett min andel
Av skyggesidens varehandel

Og du kan tru.
Har du først begynt kan du ikkje snu
Har du først fått smaken vil du ha meir
Er ikkje rakettforskning heller
For me har spelt med de kortå som var allerede delt
Før var det trist, nå kan me le
Som i en gresk komedie