1. Když ptáčka lapají 
  pěkně mu zpívají 
  a v jednom kuse lžou
  
2. V co se nám to ten život proměnil. 
  To co jsem nechápal začínám chápat. 
  Nebudu v řadách, 
  v řadách poddaných 
  po hlavách věřících šlapat.
  
3. Vlasy jim stříhali, 
  když je zavírali 
  a když se hájili 
  a když se zeptali, 
  řekli jim, že špatně zpívali. 
  Když ptáčka lapají 
  v jednom kuse mu zpívají 
  písničku falešnou.