Kiedy tylko chcę, nie widzę wtedy nic
Kiedy tylko chcę, nie słyszę wtedy nic
Ale Twój zapach, ale Twój dotyk
Są jak narkotyk, nie umiem bez nich żyć

Kiedy tylko chcę, nie pragnę wtedy nic,
Kiedy tylko chcę, nie wierzę wtedy w nic
Ale Twój oddech, ale Twój uśmiech
Są jak powietrze, nie umiem bez nich śnić
Ale Twój zapach, ale Twój dotyk
Są jak narkotyk, nie umiem bez nich żyć

Wracaj tchu mi brak
Spraw by znów wiał wiatr

Ale Twój zapach, ale Twój dotyk
Są jak narkotyk, nie umiem bez nich żyć

Wracaj tchu mi brak
Spraw by znów wiał wiatr