Lekka jak wiosenny puch 
gdzieś spod przymkniętych powiek 
w odległy świat wymykam się 
podróżując  sobie 

Mijam domy i ludzi 
co spieszą się do pracy 
a dla mnie czas nie liczy się 
czas dla mnie nic nie znaczy 

Podróży mojej minął dzień 
a może całe wieki 
lecz dla mnie czas nie liczy się 
gdy przymknę swe powieki 
powieki 
wieki 
wieki