modlк siк byњ rozpoznaі mnie
kiedy wreszcie powrуcisz z gуr
mija wіaњnie sto pierwszy rok
niczym gуry niezmiennie trwam

іakociami przekupujк њmierж
niech omija tego domu prуg
czas mуj miіy nieprzekupny jest

modlк siк byњ rozpoznaі mnie
nie spogl№dam juї w lustro
zbyt bolesny jest widok ten
pozbawione twych czuіych r№k

ciaіo zwiкdіo, skurczyіo siк
zapomniaіa prawie juї
jak smakujesz miіy mуj
czasem jednak bywa, їe...
wilgotniejк

karty mуwi№, їe їyjesz wci№ї
jeњli tak, to istnieje Bуg
po co wiкc od tylu lat
szukasz go wysoko wњrуd gуr

spiesz siк...
wci№ї jeszcze czekam, na ciebie
spiesz siк
nasz dom tonie w kwiatach dla ciebie...
spiesz siк jeszcze jestem