Owu mawethu ndiyabulela
Amakhulu mathathu mane sohlukana
lintaba namawale owu sehlukana
lintaba namawale he akasanqabe kangaka
Zidibene ngenceba yezinyana