If this is love, if it's love, if it's love I feel
Love love love
Take this hand and feel if you can
The flow of life the flow of love the flow of everything I am
Don't hesitate I cannot wait for you and I to fly
To fly
Take this hand and feel if you can
The flow of life the flow of love the flow of everything I am
Don't hesitate I cannot wait for you and I to fly
Don't hesitate I cannot wait for you and I
To fly
If this is love, if it's love, if it's love I feel