Nepřestávej hledat mý,
oči v davu ztracený,
stojím za tebou, oh,
za tebou.

Možná tě to zaskočí,
sundej pásku přes oči,
nesu tě v náručí, oh,
v náručí.

Někdy je štěstí příliš vzdálenej most,
a ty se sotva držíš na nohou,
nemůžeš dál a blíží se noc,
usínáš pod širou oblohou.

Nepřestávej hledat mý,
oči v davu ztracený,
stojím za tebou, oh,
za tebou.

Možná tě to zaskočí,
sundej pásku přes oči,
nesu tě v náručí, oh,
v náručí.

Nesu tě v náručí, oh, 
v náručí.