Hmi             D         Edim F#7
1. [: Vyletěli chlapci z hnízda, k Rudé gardě budou brát, :]
    Hmi    D        Edim     F#7  Hmi
  [: vyletěli chlapci z hnízda, škoda chlapců nastokrát. :]

2. [: Ach, ty hoře, přehoře, živořeníčko, :]
  [: ucouranej hacafráčku, rakušácká flintičko. :]

3. [: Na popy a na buržuje požár světa nastupuje, :]
  [: rozfouknem ho do všech stran, pane Bože, žehnej nám. :]