A Aadd9 A Aadd9 ... 
 
1. Na Račianskom mýte, v adventní době 
   zasmála ses neurčitě, já se tiskl k tobě 
 
   : A Vlado Merta hrál nám blues : 
R: 
 
2. Měsíc plaval okrajem tvých víček, 
   zasněžená Bratislava bola plná električiek. 
R: 
 
3. Na mokré dlažbě jinovatka bílá, 
   "To tak vravíš každej?", hlavu jsi zaklonila. 
R: 
 
4. Z prázdné láhve ještě pár kapek jsem dolil, 
   tvůj bůh měl jméno Jahve a nic mi nedovolil. 
R: 
 
5. A byla zima, sníh od Dunaje fučel, 
   "A čo za ženu vezmeš si ma?" - já mlčel. 
R: 
 
6. Je mi to líto, navždy je to tak 
   žádná moc nevrátí to, pak mi jel vlak 
   domů... 
R: