Ami 
1. Spatřil jsem kometu, oblohou letěla,
  chtěl jsem jí zazpívat, ona mi zmizela, 
   Dmi      G7 
  zmizela jako laň u lesa v remízku, 
   C          E7 
  v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. 
   Ami
2. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, 
  až příště přiletí, my už tu nebudem, 
   Dmi        G7
  my už tu nebudem, ach, pýcho marnivá, 
   C          E7
  spatřil jsem kometu, chtěl jsem jí zazpívat. 
 
  Ami       Dmi 
R: O vodě, o trávě, o lese, 
  G7             C 
  o smrti, se kterou smířit nejde se, 
  Ami        Dmi 
  o lásce, o zradě, o světě 
  E           E7        Ami 
  a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě. 
   Ami
3. Na hvězdném nádraží cinkají vagóny, 
  pan Kepler rozepsal nebeské zákony, 
   Dmi        G7
  hledal, až nalezl v hvězdářských triedrech 
   C          E7
  tajemství, která teď neseme na bedrech. 
 
   Ami        Dmi
4. Velká a odvěká tajemství přírody, 
  že jenom z člověka člověk se narodí, 
   Dmi        G7
  že kořen s větvemi ve strom se spojuje 
   C          E7
  a krev našich nadějí vesmírem putuje. 
 
R: Na na na ... Ami,Dmi,G7,C,
        Ami,Dmi,E,E7,Ami
  Ami
5. Spatřil jsem kometu, byla jak reliéf 
  zpod rukou umělce, který už nežije, 
   Dmi         G7
  šplhal jsem do nebe, chtěl jsem ji osahat, 
   C          E7
  marnost mne vysvlékla celého donaha. 
   Ami
6. Jak socha Davida z bílého mramoru 
  stál jsem a hleděl jsem, hleděl jsem nahoru, 
   Dmi        E7
  až příště přiletí, ach, pýcho marnivá,
   C         E7 
  my už tu nebudem, ale jiný jí zazpívá. 
  Ami       Dmi 
R: O vodě, o trávě, o lese, 
  G7             C 
  o smrti, se kterou smířit nejde se, 
  Ami        Dmi 
  o lásce, o zradě, o světě 
  E           E7        Ami 
  a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě.