C C7 F Dmi G C
  
  C      C7
R: Koupil jsem bílý papír,
  F      Dmi
  napsal naň, to co mě trápí,
  C         G       C
  najal jsem loď a vyplul do Jeruzaléma

U zdi nářků papír jsem složil
a do malé škvíry mezi kameny ho vložil
s důvěrou v osud, který krouží nad náma všema

C                   Ami
Na hlavu dal jsem čapku omotanou motou zem
                     Dmi
a mlčky stál jsem a myslel na svou malou zem,
která tam na severu mezi horama skryta,
G          G7
zleva i zprava bita, shora i zdola bita

Tak jsem tam stál a myslel na ně,
jak je to těžké, stát na správné straně,
když vichry vanou nahoru i dolů,
Moravskou branou k severnímu pólu

R:

Ruce z kapes a vlasy za límec,
sto metrů za vesnicí jsme každý cizinec
jak dudák ze Strakonic, všechno anebo nic

C
O polívku řekneš si v řeči jüdish,
Ami
o chleba taky i když trochu se stydíš,
  Dmi         G      C
ale písničku v cizí řeči tu si nepořídíš

A tak uprostřed světa v té cizí zemi
mraky mě obepluly melodiemi,
slyšel jsem ticho chorálů i hlas naděje,
přilétlé ze severu na křídlech tereje

Možná to byl jenom prach ta slza z mého oka,
v mysl mi vytanula písnička útloboká,
ve školním autobuse dokola jedna sloka,
holka modrooká nesedávej u potoka

R:
 G     C
+ do Jeruzaléma 2x