Ami Asmi    Ami  Asmi 
1. Jako jelen když vodu chce pít, 
  Ami Asmi   Ami C 
  běží lesem k zřídlu ukrytému, 
  Dmi       Ami    Asmi Ami Asmi 
  jako jelen když vodu chce pít. 
 
2. Tak toužím při tobě být, 
  je mi úzko úzko samotnému, 
  tak toužím při tobě být. 
 
  Ami Asmi    Ami Asmi 
R: Pomoz mi v mé samotě, 
  pomoz mi v mém životě, 
  Dmi    E     Ami Asmi 
  pomoz mojí opuštěné duši, 
  Dmi    E      Ami Asmi 
  Já noc co noc po tobě volám, 
  já noc co noc o pomoc volám. 
 
3. Hluboká úzkost mé srdce jímá, 
  jaké to temno zeje před očima mýma, 
  hluboká úzkost mé srdce jímá. 
 
4. Nikdy jsem nebyl tak sám jako teď, 
  veliká pýcha vystavěla zeď, 
  nikdy jsem nebyl tak sám jako teď. 
R: 
 
5. Věřím navzdory všemu, 
  Že mé volání dolehne k sluchu tvému, 
  věřím navzdory všemu. 
 
6. Až spadnou listy osiky v říjnu, 
  všechno co přijde bez reptání přijmu, 
  až spadnou listy osiky v říjnu.