Děkuji doktoru Svěrákoci. V tomto bodě bych na něho rád navázal - v té neznámé podobě Járy Cimrmana. Chtěl bych dodat, že my nejenže nevíme jak vlastně mistr vypadal z blízka,  ale neznáme ani jeho přesné datum narození. Jára Cimrman totiž často měnil svá osobní data, aby zmátl řadu epigonů, podvodníků a falsifikátorů. kteří se za něho vydávali. A vskutku jak se nám podařilo zjistit několik z nich se z toho pomátlo. Mezi nimi jakýsi Igor Zíka, kterého můžete spatřit na fotografii č. 7. Snímek je z doby, kdy Zíka, jak vidíte na jeho prsou, už sbíral odznaky. Podle našeho odhadu se Jára Cimrman narodil v mezidobí mezi lety 1869 - 1874 a to ve Vídni, jako syn českého krejčího Leopolda Cimrmana a rakouské herečky Marlen Jelínkové. Na dalším vzácném snímku je Cimrmanova babička Irmgard Jelínková s dětmi. Děvčátko po její levici je právě Marlen, pozdější matka Járy Cimrmana, zatímco první chlapec zprava to je v dospělosti známý vídeňský ortoped Růdi Jelínek, který se stal obětí lihoviny téhož jména. Soudě podle zápisků v mistrově deníku neměl JC příliš radostné dětství. Otec ho dal zapsat na českou menšinovou školu ve Vídni, kdežto matka současně na školu rakouskou. A tato polovičatost se později velmi neblaze projevila v jeho rukopisech, které jsou psány podivnou směsicí češtiny a němčiny. Hemží se to v nich germanismy i čechismy. A právě odtud pramení námitky rakouského vídeňského profesora Erika Fídlera  proti tomu , abychom považovali JC především za českého velikána. Ovšem o C skutečných vlasteneckých citech hovoří po soudu nejlépe poslední zápis z jeho deníku. V němž mistr výslovně vyjadřuje touhu, a to teď budu citovat: „uvidět svou vlast Böhmen.” Je to myslím průkazné. Prosím teď znalce mistrova díla dramatického docenta Jaroslava Weigla.