Pojď Járo do chomoutu pojď, mládenče k nám.
Podívej tví známí všichni jsou tu náš sbor slavně zpívá.
Kráčej a usmívej se, už je pozdě nevzpírej se.
Podtrhli ti mládí, ale hlavní věc je, že se máte rádi.
Pojď Járo do chomoutu pojď, mládenče k nám.
Podívej tví známí všichni jsou tu úřad na tě kývá.